Goede doel

Le Champion stimuleert het lopen voor het goede doel. Bij de Hilversum City Run is het daarom voor iedere deelnemer mogelijk zich in te zetten voor het goede doel. Je loopt dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander! Het goede doel van de Hilversum City Run 2023 is Muziekids.

Muziek als medicijn
Dat is wat stichting Muziekids alle kinderen in de Nederlandse ziekenhuizen wil bieden. Een ‘muzikale pleister’, zodat ze even hun pijn, verdriet en gemis van thuis kunnen vergeten en door het maken van muziek weer even kind kunnen zijn in plaats van patiënt. Hiertoe realiseert de stichting vrolijk ingerichte ruimtes in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. In deze vrolijke ruimtes staan allerlei muziekinstrumenten waar de kinderen onder professionele leiding muziek op kunnen maken.

Daar waar de zorginstelling nog geen beschikbare ruimte voor een permanente Muziekids locatie heeft, wordt gestart met de Muziekids trolley die onder begeleiding van een professionele ‘troubadour’, in samenspraak met het ziekenhuis over de afdelingen of poli’s gaat om zo de kinderen vóór-tijdens of na hun behandeling muzikale afleiding te bieden.

Stichting Muziekids en Hilversum City Run
Stichting Muziekids heeft natuurlijk, net als alle andere goede doelen te maken gehad met een veranderd ‘Geefgedrag’ vanwege de Corona-periode, de oorlog in de Oekraïne en de torenhoge kosten van het levensonderhoud. Wij zijn dan ook extra blij om weer als het goede doel aan de Hilversum City Run gekoppeld te worden. Wij kunnen alle steun gebruiken om zoveel mogelijk kinderen in de ziekenhuizen onze ‘muzikale pleister’ te bieden. Gaat u meelopen voor het goede doel? Bij jou inschrijving kun je een vrijwillige donatie doen, maar je kan ook een sponsorloop kunnen opstarten!

Mede namens alle patiëntjes alvast hartelijk dank voor uw steun!

Start een sponsorloop