Bereikbaarheid

Voor een veilig verloop van de Hilversum City Run worden diverse tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.