Hardlopers

informatie voor omwonenden parcours 2017

In samenwerking met gemeente Hilversum heeft de organisatie van de City Run een brief aan de omwonenden gestuurd.

Het parcours is hier op kaart te vinden.

24 maart 2017

Geachte mevrouw, mijnheer,  

Ook dit jaar vindt in Hilversum weer de Hilversum City Run plaats, dit jaar wordt de 14e editie gelopen.
Op zaterdagavond 1 april wordt Yakult Ladies Run gehouden, ons eerste onderdeel dat start en finisht op de Kerkbrink.
Op zondag 2 april worden zowel de 5 als 10 kilometer run gelopen, met als start en finish het marktterrein Langgewenst.
De parcours voor de Yakult Ladies Run is anders en van de Hilversum City Run op zondag is hetzelfde als verleden jaar. Traditiegetrouw gaan die dwars door de Mediastad. Vele duizenden mensen op en langs het parcours wonen dit groots opgezette evenement weer bij. Dat kan naast topsport en amusement ook de nodige ongemakken met zich meebrengen. In deze brief lichten wij toe, waarmee u als omwonende te maken kunt krijgen.

Bereikbaarheid tijdens de Hilversum City Run
Van zondagochtend 10.00 uur tot uiterlijk zondagmiddag 17.00 uur worden enkele straten ingesloten. Hoewel wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, is er op een aantal wegen vooral in de middag geen autoverkeer mogelijk.
Meer informatie vindt u op de website www.hilversumcityrun.nl:
- het parcours van de Yakult Ladies Run op zaterdag
- het parcours van de onderdelen (5 en 10 kilometer) op zondag
- het kaartje met de begaanbare routes en doorlaatposten voor het verkeer.
Daarop kunt u zien welke straten worden ingesloten.

In totaal worden ruim 10.000 deelnemers verwacht en ongeveer evenveel bezoekers. Langs het parcours wordt op veel plekken muziek gemaakt door o.a. DJ’s, percussiegroepen en sambabands. Deze staan ook zoveel mogelijk op het kaartje aangegeven.

Advies: in- en uitrijden van het centrum op zondag 2 april (10-17 uur)
Tussen de wedstrijden door bieden verkeersregelaars u ter hoogte van genoemde doorlaatposten een mogelijkheid om uit de omsloten ruimte te komen. Als u al weet dat u met de auto weg moet, raden wij u aan deze ’s ochtends vóór 10.00 uur op een plek buiten die omsloten ruimte te parkeren. Verwacht u op 2 april bezoek van buiten Hilversum, licht dat dan van tevoren in over wat ze op weg naar uw huis kunnen verwachten. In noodgevallen kunt u op de dag van de Hilversum City Run bellen met het calamiteitennummer: 06-21325830.

Connexxion
De bussen van Connexxion rijden op zondag 2 april aangepaste routes. Zie hiervoor www.connexxion.nl

Begrip
De organisatie van de Hilversum City Run en de gemeente zijn zich bewust van de hinder die het evenement tot gevolg kan hebben. Omdat evenementen als de Hilversum City Run belangrijk zijn voor Hilversum vragen wij u om uw begrip en medewerking.

Informatie
Met vragen over de Hilversum City Run kunt u terecht bij de organisatie, 06-21325830. Zie voor meer informatie www.hilversumcityrun.nl

Met vriendelijke groet, Dick Slootbeek Directeur Stichting Atletiekevenementen Hilversum